Privaatsuspoliitika

Trahter Mimino OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

Isikuandmed on andmed, mida Trahter Mimino OÜ kogub kliendiga ühenduse võtmiseks.

Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevalt:
• kontaktandmete (sh sinu nimi, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel meie veebisaidil broneerinu tegemiseks või ühenduse võtmiseks läbi kontaktivormi
• küpsiste (cookies) kaudu
• veebipoe tellimuste täitmiseks (nimi, e-posti aadress, telefoni number, aadress, pangakonto number ja makse detailid, ostukaupade info)

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente broneeringute kinnitamisest, kampaaniatest, tulevastest sündmustest ja täita veebist tehtud tellimusi. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kliendiandmeid ja suhtlusajalugu säilitatakse kuni 3 aastat.

Isikuandmete töötlemise eesmärk veebis tehtud tellimuste puhul:
• isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks
• ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks
• pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks
• i
sikuandmeid nagu e-post, telefoninumber ning kliendi nimi töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditoe pakkumine)
• veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks

Õiguslik alus:
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil ning juriidilise kohustuse täitmiseks (raamatupidamine, tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse:
• isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele sooritatud ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning kliendiprobleemide lahendamiseks.
• raamatupidamisele edastatakse isikuandmed raamatupidamistoimingute tegemiseks
• i
sikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenusepakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks
• v
eebipoe maksete haldamiseks edastatakse vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS ja EveryPay AS.

Trahter Mimino OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kliendi õigused on:
• Pärida temaga seotud andmeid, esitades sellekohase avalduse e-postiga:  info[at]mimino.ee  
• Võtta tagasi temaga seotud andmete töötlemise nõusolek, esitades sellekohase avalduse e-postiga:  info[at]mimino.ee 
• Nõuda endaga seotud andmete parandamist või muutmist, esitades sellekohase avalduse e-postiga:  info[at]mimino.ee 
• Nõuda endaga seotud andmete kustutamist (kui viimane ei lähe vastuollu seadusega ega takista teenuste pakkumise võimalikkust), esitades sellekohase avalduse e-postiga:  info[at]mimino.ee 
• Esitada kaebus isikuandmete töötlemist jälgivale järelvalveasutusele, kelleks Eesti Vabariigis on Andmekaitse Inspektsioon. http://www.aki.ee

Meie veebisaiti kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kliente.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil:  info[at]mimino.ee