Privaatsuspoliitika

Trahter Mimino OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

Isikuandmed on andmed, mida Trahter Mimino OÜ kogub kliendiga ühenduse võtmiseks.

Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevalt:
• kontaktandmete (sh sinu nimi, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel meie veebisaidil broneerinu tegemiseks või ühenduse võtmiseks läbi kontaktivormi
• küpsiste (cookies) kaudu

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente broneeringute kinnitamisest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kliendiandmeid ja suhtlusajalugu säilitatakse kuni 3 aastat.

Trahter Mimino OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kliendi õigused on:
• Pärida temaga seotud andmeid, esitades sellekohase avalduse e-postiga:  info[at]mimino.ee  
• Võtta tagasi temaga seotud andmete töötlemise nõusolek, esitades sellekohase avalduse e-postiga:  info[at]mimino.ee 
• Nõuda endaga seotud andmete parandamist või muutmist, esitades sellekohase avalduse e-postiga:  info[at]mimino.ee 
• Nõuda endaga seotud andmete kustutamist (kui viimane ei lähe vastuollu seadusega ega takista teenuste pakkumise võimalikkust), esitades sellekohase avalduse e-postiga:  info[at]mimino.ee 
• Esitada kaebus isikuandmete töötlemist jälgivale järelvalveasutusele, kelleks Eesti Vabariigis on Andmekaitse Inspektsioon. http://www.aki.ee

Meie veebisaiti kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kliente.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil:  info[at]mimino.ee